Ценоразпис

С помощта на нашата таблица за сравнение, ще ви бъде по-лесно да изберете кой от следните планове е най-подходящ за вашия бизнес. Всички абонаментни планове се отличават с разнообразни функционалности на гарантирано най-добра цена.

БЕЗПЛАТЕН

за фирми, фиксирани ставки и предприемачи с по-малък обхват на дейност

безплатен

СТАНДАРТЕН

за малки фирми и предприемачи

11,90 лв/месец

само 142,80 лв за година

ПРЕМИУМ

пакет за безгрижен бизнес, най-добрият избор за счетоводни кантори и сериозни предприемачи

41,65 лв/месец

само 499,80 лв за година

БЕЗПЛАТЕН

за фирми, фиксирани ставки и предприемачи с по-малък обхват на дейност

безплатен

СТАНДАРТЕН

за малки фирми и предприемачи

14 ЛВ/МЕСЕЦ

ПРЕМИУМ

пакет за безгрижен бизнес, най-добрият избор за счетоводни кантори и сериозни предприемачи

49 ЛВ/МЕСЕЦ

Брой потребители
 1

Възможности
Фактури за продажба и профрма фактури
Баркод с информация за фактурата
QR код за автоматично плащане и счетоводство
Изпращане на фактури чрез e-mail и SMS
Автоматично изпращане на напомняния по имейл и SMS
Изпращане на линк към фактурата за потвърждение на получаването
8 предварително подготвени шаблони на фактури
Възможност за собствено лого и КЕП
Ежедневно импортиране на валутните курсове от БНБ
Фактури на множество езици и чуждестранни валути
Списък с артикули и услуги
Банково управление (въвеждане/импортиране на извлечения, експортиране на платежни нареждания)
Индикатори на първа страница (табло за управление)
Книга на входящата поща
Ограничен брой счетоводни и финансови отчети
Приложение за мобилно фактуриране и възможност за печат на мобилни принтери

Ограничения
1 компания и 1 потребител
Няма поддръжка на клиенти
Издаване на до 70 фактури или проформа фактури месечно
Издаване на фактури, чиято общата стойност да не надвишава 5000 евро месечно
Добавяне на до 30 фактуритани клиента (партньори) месечно
За изпращане на SMS е необходимо плащане на остатъка по предплатената сметка

Допълнително
Възможност за свързване със счетоводител, регистриран в програмата

Абонаментният пакет включва
Ежедневно архивиране на данните
Програмни надстройки
Хостинг на нашите сървъри

Платени функционалности
Изпращане на документи чрез SMS

Брой потребители
3

Възможности
Всичко изброено в БЕЗПЛАТНИЯ план и още…
Неограничен брой партньори – клиенти/доставчици
Неограничен брой документи за продажба (фактури, проформа фактури, бележки за доставка, поръчки за доставка, кредитни/дебитни известия)
Баркод с информация за документите за продажба
QR код за автоматично плащане и счетоводство
Импортиране и експортиране на всички данни във формати csv, excel, pdf
Записи на изразходваното време по проекти и клиенти
Списък с артикули и услуги
Банково управление (въвеждане/импортиране на извлечения, експортиране на платежни нареждания)
Интерактивно съгласуване на входящи и изходящи плащания
Експортиране на данните по фискални години
Множество финансови и счетоводни отчети
Автоматично изпращане на напомняния по имейл и SMS
Възможност за използване на собствен шаблон за оформлението на документите за продажба
Поръчки към доставчици
Управление на инвентара
Множество складове (на едро, дребно)
Складова наличност и консигнация
Стокова разписка, поръчки за покупки
Добавяне на прикачени файлове към документи
Управление на бизнеса по разходни центрове и бизнес единици

Допълнително
 Възможност за свързване със счетоводител, регистриран в програмата

Ограничения
1 компания до 3 потребителя
За изпращане на SMS е необходимо плащане на остатъка по предплатената сметка

Абонаментният пакет включва
 Ежедневно архивиране на данните
 Програмни надстройки
 Хостинг на нашите сървъри
 Безплатна поддръжка по имейл

Платени функционалности
Изпращане на документи чрез SMS

Брой потребители
5

Възможности
Всичко изброено в СТАНДАРТНИЯ план и още…
Работни поръчки и запис на график
Въвеждане на видове работа/тарифи
Главна книга с данъчно изчисление, сметкоплан, контировки и салдо по сметката
Специален модул за оборотна ведомост (разл. от справката)
Финансово планиране
Симулация на ликвидност и парични потоци
Дълготрайни активи и амортизация
Изчисляване на лихвата
Събиране на плащанията
Клиентска карта със статистика
Планиране на паричните потоци
Автоматично напомняне в точния час
OCR покритие на данни
API за интернет услуги
Автоматична синхронизация с онлайн магазини
Създаване и печат на пакетни етикети (GLS, DPD, …)
Проследяване на изпратени пратки
Онлайн каталог/магазин (Instant web shop)
Онлайн плащания с карта (Stripe, PayPal, SumUp, VivaWallet, Barion, …)

Допълнително
Възможност за свързване със счетоводител, регистриран в програмата

Ограничения
Откриване на неограничен брой потребители и фирми, с допълнителна такса
За изпращане на SMS и OCR е необходимо плащане на остатъка по предплатената сметка

Абонаментният пакет включва
 Ежедневно архивиране на данните
 Програмни надстройки
 Хостинг на нашите сървъри
 Безплатна поддръжка по имейл

Платени функционалности
Изпращане на документи чрез SMS
Прехвърляне на банкови данни през връзката PSD2
Моля, имайте предвид, че PSD2 импорт на банкови извлечения се осъществява посредством трети лица и цената може да бъде променена без предварително информиране.

Всички цени са без ДДС

Ценоразпис
С помощта на нашата таблица за сравнение, ще ви бъде по-лесно да изберете кой от следните планове е най-подходящ за вашия бизнес. Всички абонаментни планове се отличават с разнообразни функционалности на гарантирано най-добра цена.

БЕЗПЛАТЕН
безплатен

СТАНДАРТЕН
16,15 лв/месец
само 193,80 лв за година

ПРЕМИУМ
39,00 лв/месец
само 397,80 лв за година

БЕЗПЛАТЕН
безплатен

СТАНДАРТЕН
19 ЛВ/МЕСЕЦ

ПРЕМИУМ
39 ЛВ/МЕСЕЦ

Всички цени са без ДДС

Подробности за абонамента Безплатен
за фирми, фиксирани ставки и предприемачи
с по-малък обхват на дейност

Брой потребители
 1

Възможности
Фактури за продажба и профрма фактури
Баркод с информация за фактурата
QR код за автоматично плащане и счетоводство
Изпращане на фактури чрез e-mail и SMS
Автоматично изпращане на напомняния по имейл и SMS
Изпращане на линк към фактурата за потвърждение на получаването
8 предварително подготвени шаблони на фактури
Възможност за собствено лого и КЕП
Ежедневно импортиране на валутните курсове от БНБ
Фактури на множество езици и чуждестранни валути
Списък с артикули и услуги
Банково управление (въвеждане/импортиране на извлечения, експортиране на платежни нареждания)
Индикатори на първа страница (табло за управление)
Книга на входящата поща
Ограничен брой счетоводни и финансови отчети
Приложение за мобилно фактуриране и възможност за печат на мобилни принтери

Ограничения
1 компания и 1 потребител
Няма поддръжка на клиенти
Издаване на до 70 фактури или проформа фактури месечно
Издаване на фактури, чиято общата стойност да не надвишава 5000 евро месечно
Добавяне на до 30 фактуритани клиента (партньори) месечно
За изпращане на SMS е необходимо плащане на остатъка по предплатената сметка

Допълнително
Възможност за свързване със счетоводител, регистриран в програмата

Абонаментният пакет включва
Ежедневно архивиране на данните
Програмни надстройки
Хостинг на нашите сървъри

Подробности за абонамента Стандартен
за малки фирми и предприемачи

Брой потребители
3

Възможности
Всичко изброено в БЕЗПЛАТНИЯ план и още…
Неограничен брой партньори – клиенти/доставчици
Неограничен брой документи за продажба (фактури, проформа фактури, бележки за доставка, поръчки за доставка, кредитни/дебитни известия)
Баркод с информация за документите за продажба
QR код за автоматично плащане и счетоводство
Импортиране и експортиране на всички данни във формати csv, excel, pdf
Записи на изразходваното време по проекти и клиенти
Списък с артикули и услуги
Банково управление (въвеждане/импортиране на извлечения, експортиране на платежни нареждания)
Интерактивно съгласуване на входящи и изходящи плащания
Експортиране на данните по фискални години
Множество финансови и счетоводни отчети
Автоматично изпращане на напомняния по имейл и SMS
Възможност за използване на собствен шаблон за оформлението на документите за продажба
Поръчки към доставчици
Управление на инвентара
Множество складове (на едро, дребно)
Складова наличност и консигнация
Стокова разписка, поръчки за покупки
Добавяне на прикачени файлове към документи
Управление на бизнеса по разходни центрове и бизнес единици

Допълнително
 Възможност за свързване със счетоводител, регистриран в програмата

Ограничения
1 компания до 3 потребителя
За изпращане на SMS е необходимо плащане на остатъка по предплатената сметка

Абонаментният пакет включва
 Ежедневно архивиране на данните
 Програмни надстройки
 Хостинг на нашите сървъри
 Безплатна поддръжка по имейл

Подробности за абонамента Премиум
пакет за безгрижен бизнес, най-добрият избор за счетоводни кантори и сериозни предприемачи

Брой потребители
5

Възможности
Всичко изброено в СТАНДАРТНИЯ план и още…
Работни поръчки и запис на график
Въвеждане на видове работа/тарифи
Главна книга с данъчно изчисление, сметкоплан, контировки и салдо по сметката
Специален модул за оборотна ведомост (разл. от справката)
Финансово планиране
Симулация на ликвидност и парични потоци
Дълготрайни активи и амортизация
Изчисляване на лихвата
Събиране на плащанията
Клиентска карта със статистика
Планиране на паричните потоци
Автоматично напомняне в точния час
OCR покритие на данни
API за интернет услуги
Автоматична синхронизация с онлайн магазини
Създаване и печат на пакетни етикети (GLS, DPD, …)
Проследяване на изпратени пратки
Онлайн каталог/магазин (Instant web shop)
Онлайн плащания с карта (Stripe, PayPal, SumUp, VivaWallet, Barion, …)

Допълнително
Възможност за свързване със счетоводител, регистриран в програмата

Ограничения
Откриване на неограничен брой потребители и фирми, с допълнителна такса
За изпращане на SMS и OCR е необходимо плащане на остатъка по предплатената сметка

Абонаментният пакет включва
 Ежедневно архивиране на данните
 Програмни надстройки
 Хостинг на нашите сървъри
 Безплатна поддръжка по имейл

Често задавани въпроси и отговори:

Какво се случва след изтичане на безплатния Ви период?

След изтичане на безплатния период, за тест на програмата при вписване ви предлагаме две опции:

  • да се абонирате за програмата като изберете между стандартен и премиум пакет
  • или да използвате безплатния основен пакет
Трябва ли да подпиша договор за продължаване на сътрудничеството след изтичане на безплатния пробен период на програмата?

След 30 дни безплатен тест период на програмата не подписвате договор, но се заплаща месечен абонамент за пакетите СТАНДАРТЕН И ПРЕМИУМ. Ако заплатите абонамента за няколко месеца предварително, получавате отстъпка. Цените са посочени в ценоразписа. Основния пакет е безплатен и за него няма месечни такси.

Плаща ли се месечно предплащане за ОСНОВНИЯ пакет?

ОСНОВНИЯ пакет е безплатен и за него няма месечно предплащане.
Забележка: След изтичането на тест периода потребителите на ОСНОВНИЯ пакет не разполагат с възможноста да използват безплатна подрръжка по телефон и имейл.  Поддръжка за ОСНОВНИЯ пакет е възможно да се активира като се заплати месец предварително (тарифите са посочени в ценоразписа).

Какво се случва ако използвам ОСНОВЕН пакет, а след време реша да използвам СТАНДАРТЕН или ПРЕМИУМ?

Ако по някое време решите да използвате СТАНДАРТЕН или ПРЕМИУМ пакет всичко, което трябва да направите е да се абонирате.
Забележка: След като преминете от ОСНОВЕН към СТАНДАРТЕН или ПРЕМИУМ пакет вече не може да се върнете отново към ОСНОВЕН пакет. Ако сте на СТАНДАРТЕН пакет и желаете да се прехвърлите на ПРЕМИУМ пакет е възможно. Мъзможно е и обратното – да преминете от ПРЕМИУМ към СТАНДАРТЕН пакет.

Как да направите първата си фактура?

Инструкции за издаване на фактура може да откриете на следния Youtube линк: https://youtu.be/KUhC7zWvg0Q?t=204

Възможен ли е обменът на данни с онлайн магазини в програмата?

Програмата Еврофактура позволява автоматичен обмен на данни с други онлайн магазини на трети страни. Обменът на данни се извършва в двете посоки. Наличен е за следните платформи:

Как да въведете издадена фактура в програмата?

Фактурата в програмата се внася от менюто Нова фактура. Фактурите могат да бъдат въведени в програмата от опцията Въвеждане на издадена фактура, като тази опция е достъпна само на ПРЕМИУМ пакета.

Как да изпратите фактура?

Когато издавате фактура в програмата е възможно да натиснете върху опцията Изпрати и да изберете една от опциите за изпращане (напр. по имейл, SMS…)

Когато кликна върху опцията Издаване на фактура, означава ли, че фактурата вече е изпратена?

Когато кликнете върху опцията Издай фактура това не означава, че фактурата е изпратена, а че е само издадена т.е. получила е своя номер. За изпращане на фактури трябва да кликнете на опцията Изпрати и да изберете един от начините на изпращане (напр. по имейл, SMS…).

Трябва ли да инсталирам приложение на моя компютър, мобилен телефон или таблет?

Не е необходимо да се инсталира апликация. Всичко, което ще ви трябва е интернет и браузър. В програмата се влиза с потребителско име и парола. Може да използвате и апликацията на всеки компютър, мобилен телефон или таблет.

Могат ли да се изпращат прикачени файлове?

Може да прилагате и изпращате файлове чрез иконата за прикачване на файл (като кликнете на иконката ще се появи текст – прикачи файл). Когато изпращате фактура, прикачените файлове трябва да бъдат маркирани отново, за да бъдат изпратени с фактурата.

Платена ли е поддръжката по телефона?

През първия месец докато тествате програмата безплатно имате включена и безплатна поддръжка по телефона, по имейл, както и поддръжка чрез програма за дистанционна помощ (TeamViewer). След изтичане на безплатния тестов период на програмата, поддръжката се начислява според ценовата листа на услугите. След изтичане на тестовия период потребителите с ОСНОВЕН пакет нямат право на поддръжка по телефон или имейл. Поддръжката за ОСНОВНИЯ пакет е възможно само при заплащане от потребителя месец предварително (тарифите са означени в ценоразписа). 

Какво прави програмата през тестовия период и могат ли да се изпращат фактури?

По време на тестовия период на програмата можете да изпращате и издавате фактури, както и всички други функции са на разположение за вас.

Какво се случва с данните, въведени в програмата след изтичането на тестовия период на програмата?

Данните, които въвеждате през тестовия период, ще останат в програмата след изтичане на срока. Вие сами управлявате данните в програмата.

Свържете се с нас на:

087 887 3733
info@evrofaktura.bg