Нашата компания Eurofaktura s.r.o. има своите корени в близката Словения (под името E-računi), където тя е създадена през 2002 г. Идеята е дошла благодарение на желанието за онлайн програма, която може лесно и бързо да обработва пътни поръчки и фактури.

По желание на своите клиенти, към програмата постепенно се добавят и други модули – получени фактури, складове, банка, касов апарат, ведомост за заплати, данъци, отчети и цялостно счетоводство. Този изчерпателен софтуер е спечелил десетки хиляди фенове не само в Словения, но и в Хърватия и Сърбия. Сега постепенно разширяваме дейността си в други европейски страни.

Ние навлязохме в българския пазар за първи път през 2019г. и въпреки голямата конкуренция, ние все още сме единствената система, която работи изцяло онлайн. Нашата програма не хаби излишно вашето време и позволява да обработвате счетоводството си от А до Я!